Migras Miljøbarnehager

Bobler av liv og hverdagsmagi!

Migras Miljøbarnehager

er en paraplyorganisasjon for våre barnehager og består av de tre juridiske enhetene:


Askeladden barnehage Borg, Sarpsborg

Grotterødløkka barnehage, Sarpsborg

Missingmyr barnehage, Råde


Askeladden barnehage Borg er den største og eldste av våre barnehager. Denne består igjen av flere enheter og ligger på forskjellige steder i Sarpsborg kommune. Askeladden rommer en stor fem avdelings barnehage, en tre avdelings turnus barnehage med utvidede åpningstider og 4 familie barnehager med doble grupper.

Våre satsningsområder er kropp, bevegelse og helse.


Grotterødløkka barnehage ligger sentrumsnært i Sarpsborg kommune og er en 4 avdelings barnehage. Vi har fokus på helse , bevegelse, natur og miljø. For oss er det viktig at barn som bor i byen også får kjennskap til naturen og de mulighetene naturen byr på.


Missingmyr barnehage er en flott fire avdelings barnehage i naturskjønne omgivelser på Missingmyr i Råde kommune. Våre satsningsområder er; Natur og kosthold, og sang, musikk og kreativitet.


Hva kan vi tilby?


Vi legger vekt på å være en barnehage som representerer et snitt av samfunnet. Vi ønsker å speile det samfunnet vi lever i. Vi har valgt å ta bort den kristne formålsparagrafen, da vi mener det er opp til foreldrene selv å avgjøre hva de vil lære sine barn i forhold til religion.


Vi legger stor vekt på norske tradisjoner og kultur, med innslag av kultur og tradisjon fra andre land.


Våre barnehager tilbyr et godt og allsidig barnehagetilbud der barns lek, læring og utvikling står i fokus. Barnehagene tar til enhver tid utgangspunkt i det lovverket som barnehagene skal være tuftet på, det vil si Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og de 11 temaheftene utgitt av Kunnskapsdepartementet.

Vi har ansatte med bred kompetanse og vi arbeider i team for å dra nytte av hverandres kompetanse. Vi har hele tiden vekt på kompetanseheving hos personalet.
                Vår visjon:

Det bobler av liv og hverdagsmagi!Søke barnehageplass?

For å søke barnehageplass i Missingmyr barnehage, trykker du her.

For å søke barnehageplass i Grotterødløkka barnehage, trykker du her.

For å søke barnehageplass i Askeladden barnehage Borg, trykker du her.